Reglement fotowedstrijd HelderseSportinBeeld

.

artikel 1

De fotowedstrijd ‘HelderseSportinBeeld’ wordt georganiseerd door Den Helder in Beeld in samenwerking met Team Sportservice Den Helder. De fotowedstrijd is een onderdeel van het sportgala.

artikel 2

Iedereen mag deelnemen, ongeacht leeftijd en woonplaats. De inzender van de foto dient tevens de maker van de foto te zijn.

artikel 3

Alle ingezonden foto’s dienen tussen 1 maart van het wedstrijdjaar en 01 december van het wedstrijdjaar gemaakt zijn. Bij het gebeuren, wedstrijd of evenement dienen òf één of meer plaatselijke sporters uit één van de volgende plaatsen, Den Helder, Julianadorp of Huisduinen op de betreffende foto te zijn afgebeeld òf de wedstrijd of het evenement dient te hebben plaatsgevonden in één van genoemde plaatsen.

artikel 4

Per fotograaf worden gedurende en kalendermaand maximaal drie foto’s toegelaten. Het materiaal kan uitsluitend ingezonden worden via de website van Den Helder in Beeld, shortlink: www.heldersesportinbeeld.nl. Geef daarbij een korte omschrijving van de foto, de locatie en de datum waarop de foto genomen is. Vermeld tevens uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer).

artikel 5

Deelnemen kan door het insturen van digitale kleuren- en/of zwart-witfoto(‘s)  in JPG-formaat. De foto in de hoogst mogelijke resolutie insturen met als uiterste bestandsomvang 9 mb. De minimale resolutie van de ingestuurde foto moet 1920x1080pixels zijn.

artikel 6

Foto’s kunnen worden ingestuurd tot en met 30 november van het wedstrijdjaar. Een foto mag slechts één keer worden ingestuurd. Foto’s die worden ingestuurd in december doen mee met de wedstrijd van het volgende kalenderjaar.

artikel 7

De foto’s worden beoordeeld door zowel een vakjury als een publieksjury. De publieksjury kan zich uitspreken van 09 december van het wedstrijdjaar tot en met 25 december in het wedstrijdjaar.

artikel 8

Den Helder in Beeld zal maandelijks één foto kiezen als maandwinnaar. Er zijn elf ‘maanden’ c.q. perioden: 01 december van het jaar voorafgaand aan het wedstrijdjaar tot en met 31 januari in het wedstrijdjaar; 01 november tot en met 30 november in het wedstrijdjaar en de negen daartussen gelegen maanden.

De winnaars zullen ook in een persbericht aan andere media bekend gemaakt worden.
Alle foto’s die gedurende die maand zijn ingezonden blijven kans maken op de uitverkiezing van sportfoto van het jaar, gekozen door de vakjury, die tijdens het sportgala van de Sportverkiezingen bekend wordt gemaakt.

artikel 9

De vakjury wordt per jaar gekozen in overleg tussen Den Helder in Beeld en Sportservice Den Helder.

artikel 10

De publieksjury bestaat uit de bezoekers van de Facebook-pagina van Den Helder in Beelddit in de periode van begin december in het wedstrijdjaar tot en met 25 december in het wedstrijdjaar.

artikel 11

De winnaar van de vakjuryprijs en van de publieksprijs worden bekend gemaakt tijdens het Sportgala van Team Sportservice Den Helder in januari van het jaar volgend op het wedstrijdjaar.

artikel 12

De maker van de winnende foto ontvangt van zijn foto een grote afdruk. Daarnaast kan de foto gepubliceerd worden bij Den Helder in Beeld en in het Noordhollands Dagblad. Andere media worden ook op de hoogte gebracht van de winnaar.

artikel 13

Betrokkenen, medewerkers, en de jury (incl. gezinsleden) van de HelderseSportinBeeld zijn van deelname uitgesloten.

artikel 14

De deelnemers dragen de volle verantwoordelijkheid voor hun ingeleverde werken, zowel op het vlak van het recht op privacy als op het vlak van auteursrechten. Alle ingeleverde werken dienen door de fotograaf zelf te zijn gemaakt. Subtiele bewerkingen zijn toegestaan, maar niet zodanig dat de afgebeelde werkelijkheid wordt veranderd.

Foto’s die niet binnen het kader van de fotowedstrijd passen kunnen door de organisatie zonder opgaaf van reden uit de fotowedstrijd verwijderd worden. Ook als blijkt dat er gefraudeerd wordt, zal de betreffende foto zonder opgaaf van reden uit de fotowedstrijd gehaald worden.

artikel 15

Door deelname aan de fotowedstrijd verleent de deelnemer aan Den Helder in Beeld het volledige en onvoorwaardelijke gebruiksrecht van het beeld voor alle gebruik door Den Helder in Beeld en haar partners. Dit geldt onder meer voor vertoning tijdens het jaarlijkse Sportgala van de gemeente Den Helder in samenwerking met Team Sportservice Den Helder, persberichten naar andere media, jaarverslagen, boeken, folders, brochures, website en digitale nieuwsbrieven die door en voor of in samenwerking met Den Helder in Beeld geproduceerd worden. Onder het voorgaande worden ook begrepen beelden in artikelen en persberichten die onder verantwoording van Den Helder in Beeld en Team Sportservice Den Helder geplaatst/geproduceerd worden in externe media. Er worden geen vergoedingen verstrekt aan de fotografen voor publicatie van de door hen gemaakte foto’s.

artikel 16

De jury heeft het recht een foto vanwege publicatiedoeleinden aan te passen. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn in verband met plaatsing in een krant de foto te wijzigen naar een ‘liggend’ of passend formaat.

‘Staande’ foto’s kunnen daarom voor publicatie  door de jury bewerkt worden tot ‘liggend’. Bij het stemmen door de publieksjury én bij de uitreiking tijdens het jaarlijkse gala zal altijd de originele foto getoond worden.

artikel 17

Tegen beslissing van de vakjury en de publieksjury is geen bezwaar mogelijk en er wordt geen correspondentie over gevoerd.

artikel 18

Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaarden de deelnemers alle bepalingen van dit reglement.